Vi startade vår kennel Michrima 1997 efter att vi hade haft en kull Irländska Varghunds-valpar. Kennelnamnet kommer från de första stavelserna i våra tre barns namn, Michael, Christopher och Mathilda .Min man Martin och jag bor på en liten gård utanför Åstorp i nordvästra Skåne.Efter hand började min man jaga mer och mer, detta resulterade i en drever på gården och lite senare ytterligare en till drever och en valpkull.Jag blev intresserad av jakt och jakthundsträning och köpte min första Vorstehtik Alkärrets Freja 2001 som jag tränade och gick jaktprov med. Målet med vår uppfödning är att få fram dresserbara hundar med stor jaktlust som har bra mentalitet, är friska och exteriört snygga.
För oss är det viktigt att hunden fungerar lika bra hemma med familjen som på jakten.
Vi jaktprovsmeriterar alltid våra hundar då det ger det bästa underlaget för aveln och följer Svenska Vorsteh-klubbens och Svenska Kennelklubbens kriterier.

/presents-under-tree.gif

 

 

Utmärkelser

Kennel Michrima har våren 2018 mottaget SVK:s Uppfödarpremie i Silver. För att få poäng till denna utmärkelse krävs att varje hund har meriter på jaktprov, viltspår, utställning/ exteriörbeskrivning och har känd höftledsstatus. Mer information finns att läsa här http://vorsteh.se/

---------------------------------------------------------------------------------------------------

/bronsdiplom400.jpg

Kennel Michrima har hösten 2014 mottaget SVKs Uppfödarpremie i Brons. För att få poäng till denna utmärkelse krävs att varje hund har meriter på jaktprov, viltspår, utställning/ exteriörbeskrivning och har känd höftledsstatus. Mer information finns att läsa här http://www.vorsteh.se/

-----------------------------------------------------------------------------------------------

På SVK Södras Årsmöte 2019 erhöll SE UCH SE VCH Michrima Filippa Brevikens kennel vandringspris öppen klass Viltspår.
Priset utdelas till bästa hund av SVK:s raser, både ägare och förare skall tillhöra SVK Södra. Både ordinarie och rörliga prov räknas med lägst 1:a pris och som lägst Very Good på utställning. Vid lika pris under året avgör i första hand bästa jaktprovsmerit under året, i andra hand bästa jaktprovsmerit under tidigare år.

/190322vandringspris_bredviken.jpg

---------------------------------------------------------------------------------------------------

På SVK Södras Årsmöte 2017 fick två vandringspriser följa med oss hem.
J Michrima Filippa erhöll Tommy Olssons Minnespris som har följande statuter:
"Utdelas årligen till bästa korthåriga vorsteh oavsett klass som vid SVK Södras årliga Skåneprov erhållit högsta totalpoäng. Hunden skall ha erhållit lägst Excellent vid utställning samt lägst Godkänd Anlagsklass vid viltspårprov. Vid lika poäng tilldelas priset den yngsta hunden. Förare och ägare skall vara medlem i SVK Södra." Vandringspriset är en keramiktavla som delades ut för första gången, då ingen hund har klarat kraven de tidigare 2 åren.
Sedan erhöll Elisabeth för andra gången Mats Hedbergs vandringspris till bästa kvinnliga förare på jaktprov och viltspår. För 3 år sedan var det med SE UCH Michrima Chili o J Michrima Douglas, denna gång med J Michrima Fiippa.

 

SE UCH Michrima Chili och Elisabeth har 2014 tilldelats Falkuddens VP  från Västsvenska Vorstehklubben.

Falkuddens  VP  Elit-klass

Till den vorsteh som går till pris vid VVKs odelade särskida eller ordinarie jaktprov i EKL med högst poäng på fältdelen. Hunden skall ha uppnått lägst betyg 8 i övriga moment. Hunden skall senast under aktuellt kalenderår ha erhållit lägst betyget godkänd i anlagsklass viltspår. Hunden skall senast vid utgången av aktuellt kalenderår erhållit 1:a pris på utställning. Vid lika antal poäng eller lika antal inteckningar tillfaller priset den hund som vid inteckningstillfället var äldst.
Erövras av förare med tre inteckningar.

Tidigare mottagare av detta VP

1992 Geggens Nadja Arne Johansson

1993 Fjedurs Triss Bo Hjerten

1994 Fjedurs Triss Bo Hjerten

1995 Salut Åke Sjöström

1996 ej utdelat

1997 Nordboens Griff Sten Rönnerling

1998 Pimen´s Emi Richard Persson

1999 Torpvägens E-Ranger Paul Hall

2000 ej utdelat

2001 ej utdelat

2002 ej utdelat

2003 Geggens Solo Birger Knutsson

2004 ej utdelat

2005 ej utdelat

2006 ej utdelat

2007 ej utdelat

2008 ej utdelat

2009 ej utdelat

2010 ej utdelat

2011 Kreon Erik Larsson 

2012 Landinarnas Jana Anders Landin

2013 Skogs Kvittra Anna Berg

2014 Michrima Chili Elisabeth Hagman 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elisabeth har i samband med SVK Södras Jubileumsprov tilldelats Mats Hedbergs vandringspris, instiftat av Mats Hedberg 1981 för meriter tagna med Chili och Michrima Douglas under 2013.
År 2016 erhöll Elisabeth vandringspriset för andra gången för meriter tagna med Michrima Filippa.

Prisets statuter:

Tilldelas bästa kvinnliga förare på jaktprov och viltspår. Endast medlem bosatt inom SVK Södra äger rätt att tävla om detta pris. Proven skall vara anordnade av SVK Södra. Bästa resultat under året från jaktprov och viltspår räknas enligt nedanstående poängtabell. För inteckning fordras att hunden klarat godkänt, ordinarie jaktprov. Viltspår ej obligatoriskt. Resultatet från flera förda hundar med godkänt jaktprov får sammanräknas. . POÄNGTABELL: Jaktprov = prispoäng + för Ekl 25 poäng. Viltspår, högsta klassen med HP 100 p, 1:a pris 90 p, 2:a pris 70 p, 3:e 60 poäng. Anlagsklass, godkänt med HP 50 p, godkänt 40 p. Priset är vandrande tills tallrikens framsida är fullgraverad, då den för alltid tillfaller den förare som har flest inteckningar. Vid lika antal inteckningar, avgör högsta sammanlagda poängsumma. Vid lika antal poäng avgör erövrade 1, 2 eller 3:e pris.